Stichting Peddelpraat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar begunstigers. Graag willen we in deze privacyverklaring duidelijk maken hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

●       persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

●       Jouw toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken bij aanmelding als begunstiger/abonnee.

●       Geen persoonsgegevens doorgeven aan anders partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt zoals adressering van het blad of informatieverstrekking aan tochtleiders.

●       Technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

●       Je het recht hebt om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld wanneer je stopt als begunstiger/abonnee.

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 Stichting Peddelpraat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

●       Verzenden van het Peddelpraat blad

●       Deelname aan Peddelpraat activiteiten

●       Verzenden van Peddelpraat berichten (mailinglist)

●       Innen van contributiegeld

●       Samenstellen ledenlijsten/statistieken (voor het bestuur)

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Voor het uitvoeren van onze activiteiten verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

●       Voor- en achternaam

●       Adresgegevens

●       Telefoonnummer en/of e-mailadres

●       geboortedatum

●       (Kano)vaardigheden

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Peddelpraat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN OP ONZE WEBSITE

De Peddelpraat website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Als je naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen over de behandeling van jouw persoonsgegevens door stichting Peddelpraat hebt, kan hierover contact opgenomen worden met de secretaris per mail.