Vaarkalender

Horstentocht

We varen vanaf de Stevenshof de Dobbewatering af, waar we de werkzaamheden aan de RijnlandRoute zien, die in een tunnel onder dit boezemwater doorgaat. Na de brug onder de Papeweg in Voorschoten komen we in het eigenlijke Horstengebied en Koninklijk Domein, waar de Koninklijke Familie tot voor kort zelf woonde, in villa Eikenhorst. Na het bosgebied komen we in het mooie weilandgebied, een coulissengebied met typische restanten van strandwallen en strandvlakten - hier stond 5000 jaar geleden de zee! Ideaal overwinteringsgebied voor o.a. honderden Smienten.

Na de pauze varen we weer in noordelijke richting over de Veenwatering terug naar Leiden. Daar komen we pas echt met de RijnlandRoute in aanraking als we over het kanoaquaduct in aanleg heen varen. Tijdens de bezwaarprocedure hebben we die (dure!) constructie eruit gesleept om de doorgang voor kanovaarders en schaatsers richting Horsten open te houden. We varen langs de rand van de Stevenshof, waar de bewoners (ikzelf ook) nu nog ongestoord uitzicht op de Papenwegse polder hebben, terug naar de startplaats.

De Horstentocht blijft een fijne tocht door echte en semi-natuur, maar als die snelweg eenmaal open is, zal het geluid ervan dit deel van de tocht minder leuk maken. Instappen bij de Papeweg bij de brug over de Veenwatering blijft dan de beste keus. Het bordje met verboden toegang voor kanovaarders als je dat deel van het Kon. Domein binnenvaart, is niet rechtsgeldig - gewoon negeren!

Starttijd 11:00 uur
Startplaats: t.o. Gerda Brautigamsingel 50, 2331 SJ Leiden-Stevenshof (vrij parkeren)
Tochtleider: Martin Kroon (06 2534 6378)
afstand ongeveer 10 km