Bestuur en commissies

ALS U DEZE PAGINA OP UW TELEFOON BEZOEKT, DRAAI DEZE DAN NAAR HORIZONTALE STAND

Bestuurssamenstelling:

Bestuur Voorzitter : Marijn van Veelen 0630823030
Secretaris: Bert Kaper 0620218120
Penningmeester: André Broers 0228-562194
Ledenadministratie André Broers 0228-562194
Bestuursleden:   Kees Huisman  0610027028

Chris de Ridder

inlichtingen en webredactie

0418-561743

06 51438834

Teamleden Redactie:

Ine Dost

Grean Engelkes

0346-560940 b.g.g. 0623877265

06 13754690

Toercommissie: Aleid Vonk 0418-516208
Carool Borneman 06 30091960
Bert Kaper 0620218120
Anita Groen 0228-515965
Wad- en Kust-commissie: Onno Buwalda  
Paul de Haas
06 533 254 04
Fred van Keulen 023-5294162